MudvayneStisknutím CTRL+C zkopírujete text.

Pro vyčištění textu můžete použít tento formulář


Stáhnout jako textový soubor [ .TXT ]
(klikněte pravým tlačítkem myši na "Stáhnout jako textový soubor" a zvolte Uložit cíl jako...)


Zavřít okno